Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Zonterapi i Haverdal

Ledartröjan AB
Org.nr: 556558-2904
Bolaget skall bedriva utbildning och undervisning kring ledar- skapsutveckling och organisation, friskvård inklusive zonterapi och massage, värdepappershandel, äga och bedriva tävlingsverk- samhet med hästar samt därmed ...