Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Zonterapi i Hässelby

Team Hellberg Zonterapi AB
Org.nr: 556340-3442
Bolaget skall bedriva zonterapeutisk verksamhet, utbildning i zonterapi, utveckling och försäljning av facklitteratur och materiel, samt därmed förenlig verksamhet.