Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Zonterapi i Enhörna

Boa Textrade AB
Org.nr: 556286-6813
Bolaget skall bedriva agentur och export och import av textil och konfektion, samt idka handel med aktier, värdepapper och fastigheter även projektledarskap, styrelsearbete, zonterapi och friskvård och därmed förenlig ve ...
Gutung Consulting AB
Org.nr: 556398-4813
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnads- verksamhet samt köpa, sälja, förvalta fastigheter samt marknadsföra småhus och dessutom bedriva konsultverksamhet avseende byggprojektledning samt byggkontroll. ...