Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Webdesign i Täby

Concernum AB
Org.nr: 556512-8674
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet. Datakonsultverksamhet inriktad på internet, webdesign och desk top publishing. Utbildning. Uppdragssläktforskning. Handel i form av import och export samt utveckling av ...
Dataverket i Stockholm HB
Org.nr: 969683-3749
IT-tjänster såsom programmering, webdesign, systemadministration, installation av hård och mjukvara, inköp och försäljning av hård och mjukvara för ovan nämnda syften. Artisteri.
Globaxhouse AB
Org.nr: 556884-3394
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper och fastigheter, webdesign, design av bakverk, försäljning av barnspel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
LEMONKEY AB
Org.nr: 556589-1784
Bolaget skall bedriva internetbaserad marknadsföring, konsultativ IT-verksamhet inom datasupport, webdesign, system- och nätverkslösningar och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med aktier och ...
Mellitus AB
Org.nr: 556160-6616
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena producent-, konsult-, utvecklings-, marknadsförings- och affärsverksamhet inom mediaområdet inklusive radio'TV'förlagsområdet. Konsult-, utvecklings-, marknadsförings- och a ...
Personalia i Stockholm AB
Org.nr: 556284-4828
Bolaget skall bedriva rekrytering, uthyrning av personal inom nedanstående områden. Konsult-,utvecklings-,marknadsförings- och affärsverksamhet inom IT-området med speciell inriktning på outsourcing, softvaruutveckling, ...
S2HC Sweden AB
Org.nr: 556812-0330
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med primär inriktning på projektledning, mjukvara och hårdvara. Egenutveckling av webapplikationer och webdesign. Även el- och nätverksinstallationer till företag och privat.