Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Webdesign i Luleå

CASCOM ek. för.
Org.nr: 769606-7706
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och konstnärliga intressen genom att: * ge möjlighet för ungdomar att arbeta och utveckla design - idéer och produkter. * driva projekt inriktade på produktd ...
DJ PRO AB
Org.nr: 556922-5963
Konsultverksamhet inom företrädesvis järnväg, väg, sjö- och luftfart samt inom processindustrin stål och papper, elteknikområdet vattenkraft, vindkraft. Installation av utrustning inom järnväg, väg, sjö- och luftfart sam ...