Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Webdesign i Kristianstad

Alfamont Consulting AB
Org.nr: 556994-7103
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom jämte konsultationer inom webdesign och internettjänster och därmed förenlig verksamhet.
Ikoncept AB
Org.nr: 556673-0072
Bolaget skall bedriva webdesign, internettjänster, programmering och tillhandahållande av marknadsföringsalster på internet och därmed förenlig verksamhet.
Inovey Creative AB
Org.nr: 556872-5252
Design och produktionsbolag inom grafisk design, trycksak och webdesign. Konsulter inom grafisk design och därmed förenlig verksamhet.