Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Tyresö

Metag AB
Org.nr: 556313-8022
Bolaget skall bedriva tillverkning och installationer av produkter inom byggnadsbranschen, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.