Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Skutskär

Bodarna svets AB
Org.nr: 556833-8981
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra svets- och gasinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Konstruktions & Svetsteknik i Gävle AB
Org.nr: 556421-9490
Bolaget skall idka svets och processarbeten inom främst kärn- kraftsindustrin ävensom därmed förenlig verksamhet.