Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Örebro

Närkes Rörlednings AB
Org.nr: 556079-2243
Bolaget skall utföra rörledningsarbeten för vatten-, värme- och avloppsledningar, driva handel med därtill hörande materialier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.