Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Malmö

Air Liquide Gas AB
Org.nr: 556019-3764
Bolaget bedriver tillverkning och försäljning av komprimerade och flytande gaser, samt försäljer utrustning, utför service och all annan aktivitet förknippad härmed inom alla industriella och medicinska områden och då sp ...
Bravida Prenad AB
Org.nr: 556454-1315
Aktiebolagets verksamhet ska vara att självt eller genom annan äga och förvalta fast egendom, att tillverka och försälja elektronisk utrustning för byggsektorn, att bedriva entreprenad- och installationsverksamhet inom o ...