Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Limhamn

N.H. Nordström AB
Org.nr: 556045-2210
Bolaget skall utföra installationer av gas, vatten- och värmeledningar samt sanitetstekniska anläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.