Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Kumla

Kumla Olje-Service AB
Org.nr: 556120-8405
Bolaget skall idka handel samt utföra installation-, servicearbeten samt elinstallationer (ej elektriska värmesystem) inom värmetekniska branschen och därmed förenlig verksamhet.