Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Kopparberg

Bergslagens Energigasteknik AB
Org.nr: 556671-1932
Bolaget skall utföra arbeten inom gasteknikområdet, utföra tjänster inom VVS-området, försäljning av varor inom gasteknik och VVS-området, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.