Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Husby-rekarne

Sankaris Driftservice AB
Org.nr: 556374-2476
Bolaget skall bedriva el-, värme-, ventialtions-, sanitets- och byggnadsarbeten och driftservice av kraftstationer samt därmed förenlig verksamhet.