Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Hofors

SB Gasteknik AB
Org.nr: 556660-3733
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av gasutrustning och gassystem samt gasrelaterande produkter, utbildning och konsultverksamhet i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.