Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Fjärdhundra

Bromma Högtryck AB
Org.nr: 556311-4262
Bolaget skall utföra högtrycksspolning och rensning av avlopp, högtryckstvättningar, saneringsarbeten vid vatten- och brandskador samt fastighetsskötsel. Vidare skall bolaget bedriva travverksamhet och hästnäring.
HBet GMA-BYGG
Org.nr: 916638-3514
SCHAKT-, ANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVERKSAMHET. KAMERAL VERKSAMHET