Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Falkenberg

Aktiebolaget Vinbergs Rör- & Mekaniska Förvaltning
Org.nr: 556076-2782
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.