Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Bromma

ADDvise Group AB (publ)
Org.nr: 556363-2115
Bolaget skall bedriva inredning av laboratorier med hyllsystem, bänkar, skåp och skyddsventilation ävensom med medicinsk-teknisk utrustning såsom renrum och klimatrum samt idka därmed förenlig verksamhet.
Atirem AB
Org.nr: 556591-7050
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet företrädesvis inom media och IT-området, bedriva service och installationsverksamhet för gas för hushållsbruk och uppvärmning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.