Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

VVS i Borås

J M Stoftteknik AB
Org.nr: 556445-2539
Bolaget skall bestå av service av stoftavskiljningsanläggningar, försäljning av reservdelar, emissionsmätningar, serviceinspektioner, konsultverksamhet, leveranser av rökgasrenings- och stoftreningsanläggningar inom vent ...