Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Västervik

Vitvaruservice i Västervik AB
Org.nr: 556873-1912
Aktiebolaget ska bedriva installation, reparation, försäljning av tillbehör, reservdelar, garanti service av hushållsmaskiner, elinstallationer i samband med försäljning, samt därmed förenlig verksamhet.