Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Sundsvall

Mitt Vitvaruservice AB
Org.nr: 556574-0668
Bolaget skall bedriva service, installationer och rådgivning avseende hushållsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.