Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Skogås

Stuvsta Vitvaruservice AB
Org.nr: 556604-0183
Bolaget skall VVS-installationer, handel med vitvaror, fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.