Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Skellefteå

Vitvaruservice i Skellefteå AB
Org.nr: 556881-4478
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, installationer, reparationer och service av hushållsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.