Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Örnsköldsvik

Lundgrens Vitvaruservice AB
Org.nr: 556731-1658
Bolaget skall bedriva service av hushållsmaskiner, tvättstuge- utrustningar, elinstallation, bedriva ventilationsservice samt därmed förenlig verksamhet.