Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Örebro

Ronny Olssons el och vitvaruservice AB
Org.nr: 556947-1435
Elinstallationer, reparationer och försäljning av elmaterial, service, reparationer och försäljning av vitvaror, in och utvändig service och underhåll av fastigheter, förvaltning av värdepapper