Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Linköping

Östergötlands Vitvaruservice AB
Org.nr: 556566-4207
Bolaget skall bedriva service och försäljning av reservdelar till hushållsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.