Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Karlstad

N Svärds El & Vitvaruservice AB
Org.nr: 556659-2415
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet med elinstallationer och service av elektrisk utrustning för industri, handel och serviceföretag samt privatpersoner, jämte förvalta värdepapper och fastigheter ...