Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Jonstorp

Kulla Vitvaruservice AB
Org.nr: 556523-8135
Bolaget skall bedriva reparation och service av hushållsmaskiner och ventilationsanläggningar, ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.