Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Jönköping

DLV Service AB
Org.nr: 556788-9125
Bolaget ska bedriva ljud- och vitvaruservice samt därmed förenlig verksamhet.