Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Handen

Samuelssons Vitvaruservice AB
Org.nr: 556895-4092
Försäljning, service, reparationer, installationer, ombyggnationer och underhåll av tvättstugeutrustning och vitvaror inom vitvarubranchen samt fastighetsservice