Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Halmstad

Vitvaruservice i Halmstad AB
Org.nr: 556568-5301
Bolaget skall bedriva service och reparation av vitvaror och hushållsmaskiner samt idka därmed förenliga verksamheter.