Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Färjestaden

Jaxx Vitvaruservice på Öland AB
Org.nr: 556842-0870
Försäljning, reperationer och service av vitvaror, värmepumpar och kyl anläggningar och därtill hörande verksamhet.