Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Bureå

Vitvaruservice i Västerbotten AB
Org.nr: 556579-8013
Bolaget skall bedriva försäljning, installationer, reparationer och service av hushållsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.