Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Borås

Vitvaruservice i Borås AB
Org.nr: 556779-9902
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation, service och försäljning av vitvaror och därmed förenlig verksamhet.