Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaruservice i Alingsås

Alingsås Vitvaruservice AB
Org.nr: 556882-4683
Bolaget ska utveckla organisation, genomföra servicearbeten och göra inköp inom vitvarusektorn samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets tillkomst och syfte är att för i första hand inom Alingsås och dess geografiska när ...