Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Visby

Aktiebolaget L.O. Petterssons Hushållsmaskiner
Org.nr: 556112-9775
Föremålet för bolagets verksamhet är handel me hushållsmaskiner, storköksutrustning, tvättstugeutrustning, kemtekniska produkter samt teknisk service av dessa. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper och därmed för ...
El-Hallen i Visby AB
Org.nr: 556046-8661
Bolaget skall driva handelsrörelse med elmaterial och armaturer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Harry Carlsson Hushållsmaskiner AB
Org.nr: 556095-3209
Bolaget ska bedriva försäljning av hushållsmaskiner, handel med värdepapper samt handel, avel och tävlingsverksamhet avseende hästar och därmed förenlig verksamhet.
KÖKET i Visby AB
Org.nr: 556750-6794
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med hushållsmaskiner, köksinredning samt köksutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Wisby Consulting AB
Org.nr: 556665-8232
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom elektronik och annan teknik samt därtill jämförlig verksamhet inom hemelektronik.