Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Västra frölunda

AudioVision i Göteborg AB
Org.nr: 556416-3920
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultation samt integrationslösningar för kunders specifika önskemål inom teknikområdet ljud, bild och IT, äga och förvalta aktier och andelar samt idka annan därmed förenlig verksamh ...
Calectro International AB
Org.nr: 556602-6711
Bolaget skall bedriva handel med tekniska produkter, metaller och värdepapper, driva finansieringsrörelse, förvaltning av fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Elva Vitvaror och Belysning AB
Org.nr: 556781-3588
Bolaget skall bedriva partihandel med vitvaror, samt installation utav vitvaror. Även partihandel med belysning samt därtill tillhörande elmaterial. Handel med värdepapper.
Innoveco AB
Org.nr: 556728-1539
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom miljö, affärsutveckling och försäljning, bedriva handel med produkter företrädesvis inom miljöområdet samt spel- och lotteriapparater och därmed förenlig verksamhet.
Wallgren Marketing AB
Org.nr: 556677-1258
Bolaget skall sälja bil- och hemelektronik, konsult inom hemelektronik. Köp och försäljning av värdepapper samt äga och förvalta lös och fast egendom.