Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Västerås

1975 Helinstallation AB
Org.nr: 556890-7322
Akitebolaget ska bedriva verksamhet inom området för elinstallation samt därmed förenlig verksamhet.
Kaminhuset Västmanland AB
Org.nr: 556872-4032
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, montering och service av eldstäder och skorstenar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Säljar'n i Västerås Håkan Svensson AB
Org.nr: 556530-3814
Bolaget skall bedriva handel med kapitalvaror och köksinredningar, cyklar, trädgårdsmaskiner och symaskiner, utföra sömnads- arbeten samt utöva därmed förenlig verksamhet.