Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Vara

BA:s Butik AB
Org.nr: 556852-0562
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och installation inom elbranschen samt förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Lundmark & Karlberg HB
Org.nr: 969706-1654
Försäljning, installation och service av elartiklar och hushållsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.