Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Vänersborg

Lotta Sparköp i Vänersborg AB
Org.nr: 556189-1283
Bolaget skall idka handel med hushålls- och fritidsartiklar samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Vänersborgs Elektriska Syskonen Sjöstad AB
Org.nr: 556146-3349
Bolaget skall utföra elektriska installationer och bedriva försäljning av hushålls- och elektriska apparater och armatur samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Vänersborgs Sycenter AB
Org.nr: 556345-8750
Bolaget skall bedriva handel med symaskiner, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.