Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Uppsala

Babra Sy AB
Org.nr: 556343-3563
Bolaget skall bedriva detaljhandel av syrelaterade produkter och hushållsmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bo Wahlgren i Uppsala AB
Org.nr: 556495-8956
Bolaget skall bedriva detaljhandel med hushållsmaskiner samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bra Vitvaror Uppsala AB
Org.nr: 556875-1076
Bolaget ska bedriva detaljhandelsverksamhet med vitvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Media Markt Uppsala TV-Hifi-Elektro AB
Org.nr: 556773-6805
Bolaget ska, såväl i grossist- som detaljhandelsled, köpa och sälja, importera och exportera mjuk- och hårdvara för datorer, elektronik och elektronisk utrustning, särskilt inom hi-fi, fotografering, video och ljud, samt ...
NIKOSAN AB
Org.nr: 556993-6411
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
S.P.Q.R elteknik AB
Org.nr: 556868-6983
Bolaget ska bedriva undervisning i elkunskap, elinstallationer, försäljning av tekniska elprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Symaskinsboden i Uppsala AB
Org.nr: 556225-7716
Bolaget skall bedriva försäljning av symaskiner och symaterial samt reparationer av symaskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Visio AB
Org.nr: 556856-5203
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultativ verksamhet inom företags utveckling och därmed förenlig verksamhet.