Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Upplands väsby

Gycom Group AB
Org.nr: 556737-5588
Bolaget ska bedriva managementconsulting, corporate finance, finansiell rådgivning, köp och försäljning av företag samt äga och förvalta andelar i dotterbolag och därmed förenlig verksam- het.
Väsby Sybutik AB
Org.nr: 556289-7289
Bolaget skall bedriva försäljning av symaskiner, tyger samt idka därmed förenlig verksamhet.