Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Umeå

AB Svensk Eldesign
Org.nr: 556879-1114
Bolaget skall bedriva handel med elmaterial och tillverkning av elutrustning, samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Gösta Sandbergs Elektriska
Org.nr: 556080-1713
Bolaget ska bedriva butikshandel med belysningsartiklar, elektriska hushållsmaskiner- och apparater, elinstallationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
B.N. Symaskiner AB
Org.nr: 556283-4134
Bolaget skall bedriva försäljning av symaskiner och tillbehör, försäljning av kassaregister och tillbehör, värdepappershandel, och därmed förenlig verksamhet.
Eltjänst i Sverige AB
Org.nr: 556251-6939
Bolaget skall bedriva elinstallationer och reparationer samt detaljhandels-, postorder- och internetförsäljning av varor inom elbranschen, serviceverksamhet avseende vitvaror samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skal ...
Grand Kitchen Design Umeå AB
Org.nr: 556988-5840
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva butikshandel med hushållsmaskiner och kök, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hermansons Kök AB
Org.nr: 559009-9809
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av kökssnickerier, badrum, vitvaror och därmed förenlig verksamhet.
Köksvaruhuset Götgatan AB
Org.nr: 556947-5600
Aktiebolaget skall bedriva butikshandel med hushållsmaskiner och kök, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Köksvaruhuset Hornsgatan AB
Org.nr: 559012-7154
Bolaget skall bedriva butikshandel med hushållsmaskiner och kök, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Köksvaruhuset i Umeå AB
Org.nr: 556652-9250
Bolaget skall bedriva butikshandel med hushållsmaskiner och kök, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Köksvision i Umeå KB
Org.nr: 969763-0300
Försäljning av köksinredning och badrumsinredning samt vitvaror. Handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verk- samhet.
Ljusmiljö i Umeå AB
Org.nr: 556437-6944
Bolaget skall bedriva försäljning av belysning, elartiklar, hushållsapparater och presentartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
MAL i Umeå AB
Org.nr: 556573-2707
Bolaget skall bedriva fastighets- och värdepappersförvaltning, försäljning av konsumentprodukter såsom kläder, hemelektronik, TV- och stereo anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Margarethas Textilateljé i Umeå AB
Org.nr: 556506-7898
Bolaget skall köpa och försälja symaskiner, utföra service till symaskiner samt sälja sytillbehör, utföra nysömnad och ändrings- arbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.
NORRLANDS HUSHÅLLSMASKINER KB
Org.nr: 916595-9942
Bedriva försäljning av hushållsmaskiner och snickerier samt därmed förenlig verksamhet.
Tegs EL & IT AB
Org.nr: 556987-9181
Bolaget ska utföra el- och it installationer, försäljning av därtill hörande material, konsulttjänster inom el och it samt därmed förenlig verksamhet.
Vitvaruspecialisten i Umeå AB
Org.nr: 556103-2821
Bolaget skall bedriva försäljning av hushållsmaskiner samt vita varor, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Åke Jakobsson & Co i Umeå HB
Org.nr: 994000-6332
Försäljning och installation av tvättstugeutrustning samt fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper.