Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Tyresö

Anpec AB
Org.nr: 556812-2112
Aktiebolaget ska bedriva import och försäljning av elektriska hushållsprodukter, konsultverksamhet inom säkerhet och lås, installation av säkerhetsutrustning bedriva hypnosterapi samt äga och förvalta värdepapper samt dä ...
Eltjänst A.H. Eriksson AB
Org.nr: 556119-0330
Bolaget skall driva handel inom elbranschen för hushållsmaskiner samt utföra elektriska installationer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Skarpaby El AB
Org.nr: 556620-9150
Bolaget skall bedriva installationer av el,tele,data och antenner samt försäljning och marknadsföring av ljud och vitvaror med tillbehör samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.