Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Sundsvall

Janssons Hushållsmaskiner i Sundsvall AB
Org.nr: 556694-0804
Bolaget skall bedriva affärsrörelse inom branschen för kapitalvaror och heminredningsartiklar.
Kyl, El, Hushållsservice AB, KEHAB
Org.nr: 556260-9452
Bolaget skall bedriva försäljning av vita varor samt utföra reparation och montering av de samma, samt idka därmed förenlig verksamhet.
ÅW Hemprodukter AB
Org.nr: 556316-3202
Bolaget skall bedriva försäljning och installationer av köks- snickerier, hushålls- och fastighetsmaskiner med därtill hörande entreprenader, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.