Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Solna

Kökssnabben Reparationsservice AB
Org.nr: 556302-4354
Bolaget skall bedriva service och handel med hushållsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MTP, My Trendy Phone Sweden AB
Org.nr: 556780-4074
Aktiebolagets verksamhet ska vara att självt eller genom dotterbolag bedriva försäljning och handel med telekommunikationsutrustning och elektronikprodukter, företrädesvis mobiltelefontillbehör till konsumenter och närin ...
Picrates AB
Org.nr: 556855-8208
Aktiebolaget ska bedriva: - konsultverksamhet inom livsmedelindustri, processindustri, kemisk industri och energisektorn - konsultverksamhet inom IT - handel och lokalisering av programvaror - handel med varor för beredn ...
Stenlunds Byggförsäljning AB
Org.nr: 556501-1698
Aktiebolaget ska bedriva handel med vitvaror med inriktning mot byggindustrin, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Stenlunds Maskincenter AB
Org.nr: 556222-4021
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom vitvarubranschen och därmed förenlig verksamhet.