Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Södra vi

Ambia Trading Group AB (publ)
Org.nr: 556834-7339
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel, import, export, distribution och försäljning av konsument- och kapitalva- ror inom hemelektroniska produkter, vitvaror och sportprodukter, vapen-, jakt- och fritidsprodu ...
Intropris Eksjö AB
Org.nr: 556688-5405
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel, import, export, distribution och försäljning av konsument- och kapitalvaror inom hemelektroniska produkter, vitvaror och sportprodukter, vapen-, jakt- och fritidsprodukt ...
Intropris Vimmerby AB
Org.nr: 556536-3982
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel, import, export, distribution och försäljning av konsument- och kapital- varor inom hemelektroniska produkter, vitvaror och sportprodukter, vapen-, jakt- och fritidsprodu ...
Snödroppens Administration AB
Org.nr: 556771-9421
Bolaget ska bedriva handel med, import och export av konsument- och kapitalvaror inom hemelektronik, via webbbutik och fysisk butik samt därmed förenlig verksamhet.
Snödroppens Förvaltning AB
Org.nr: 556688-5413
Bolaget skall direkt, via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer bedriva handel med värdepapper och finansiella instrument, factoring, leasing, konsultverksamhet inom konstruktion och ekonomi, bokfö ...