Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Östersund

Aktiebolaget Clas-Johan Alenius
Org.nr: 556242-1684
Bolaget skall bedriva försäljning av nya och begagnade symaskiner samt utföra service i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Elmontage i Östersund AB
Org.nr: 556910-2378
Aktiebolagets verksamhet skall vara att utföra elinstallationer och elentreprenader samt bedriva försäljning av vitvaror jämte därmed förenlig verksamhet.
Försäkringshuset Teknik AB
Org.nr: 556754-1890
Bolaget ska bedriva skadeförebyggande konsultverksamhet och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Stenbäcks Sy & Damm AB
Org.nr: 556276-2194
Bolaget skall bedriva försäljning och service av symaskiner, dammsugar och hushållsmaskiner och därmed förenlig verksamhet.