Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Nyköping

Englunds Kök & Tvätt i Nyköping AB
Org.nr: 556280-8153
Bolaget skall bedriva handel med kapitalvaror företrädesvis hushållsmaskiner samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hushållsgruppen Nyköping AB
Org.nr: 556743-4914
Bolaget skall bedriva reparation, service och installation inom el- och databranschen, försäljning av varor inom el-, bygg- och databranschen, byggnadsverksamhet, konsultverksamhet inom el- och byggnadsbranschen samt idk ...
Lars Erikssons Symaskiner AB
Org.nr: 556416-0595
Bolaget skall bedriva symaskinsförsäljning och service och idka därmed förenliga verksamheter.
ORTAB Scandinavia AB
Org.nr: 556190-5422
Bolaget skall bedriva försäljning av belysning, elmaterial, solskyddsprodukter samt konsulting inom ADB samt idka därmed förenliga verksamheter.