Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Nybro

A. Mellströms Elektriska byrå Eftr. AB
Org.nr: 556164-9939
Bolaget skall idka handel med radio och TV-apparater och elektriska artiklar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Börjes Hushållsmaskiner AB
Org.nr: 556283-5644
Bolaget skall bedriva försäljning samt service av vitvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.